Sněmovní tisk 810
N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Krákora Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 4. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2004 jako tisk 810/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 810/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 147, usnesení č. 2411).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 5. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 810/11.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 810/12.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2469).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 245/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, nezisková organizace, region, státní pojištění, veřejná instituce, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)