Sněmovní tisk 726
Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 726/0 dne 21. 9. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 726/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, místní orgány státní správy, organizace školství, reforma školství, regionální orgány státní správy, školský systém, správní pravomoc, veřejná správaISP (příhlásit)