Sněmovní tisk 32
Návrh na vydání úst. zák. o vyrovnaném státním rozpočtu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Kocourek Martin.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 22. 9. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 32/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šafařík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1999 na 8. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 24, usnesení č. 126).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: konsolidace státního dluhu, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, státní výdaje, ústava, vyrovnanost rozpočtuISP (příhlásit)