Sněmovní tisk 2116
Zákon - novela z. o pojistném na soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 1996.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, ZaměstnanciISP (příhlásit)