Sněmovní tisk 2115
Zákon - novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2115/0 dne 1. 3. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 3. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Robert Kolář a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1010).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2115/1.


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (příhlásit)