Sněmovní tisk 2094
Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2094/0 dne 22. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Michal Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 926).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2094/1.


Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Obchod zahraničníISP (příhlásit)