Sněmovní tisk 2088
Zákon - novela z. o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Péče o zdravíISP (příhlásit)