Sněmovní tisk 2087
Zákon o podmínkách poskytování zdravotní péče

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Poplatky, ZdravotnictvíISP (příhlásit)