Sněmovní tisk 2081
Zákon o technických požadavcích na výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2081/0 dne 19. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 894).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2081/1.


Hesla věcného rejstříku: Normy technickéISP (příhlásit)