Sněmovní tisk 2076
Zákon o státním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2076/0 dne 18. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Josef Holub a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 924).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2076/1.


Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Správa státníISP (příhlásit)