Sněmovní tisk 2072
Zákon - novela z. loteriích a jiných podobných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2072/0 dne 17. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Mgr. Věnceslav Lukáš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 919).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2072/1.


Hesla věcného rejstříku: LoterieISP (příhlásit)