Sněmovní tisk 2071
Zákon - novela z. o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan Klak Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2071/0 dne 24. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Vačkář a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 918).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2071/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2071/2, který byl rozeslán 25. 4. 1996 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1063).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 30. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 143/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářstvíISP (příhlásit)