Sněmovní tisk 2061
Zákon - novela z. o NKÚ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Mandelík Richard.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2061/0 dne 12. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 1996 jako tisk 2061/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 2. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1020).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V


Hesla věcného rejstříku: KontrolaISP (příhlásit)