Sněmovní tisk 2054
Zákon - novela z. o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2054/0 dne 12. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2054/1.


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (příhlásit)