Sněmovní tisk 2053
Zákon - novela z. o nabýv. a pozbýv. státního občanství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

RNDr. Jiří Payne předložil sněmovně návrh zákona 8. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2053/0 dne 10. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 1996 jako tisk 2053/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jan Decker, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1019).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2053/4, který byl rozeslán 24. 4. 1996 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1061).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 24. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 139/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Občanství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)