Sněmovní tisk 2047
Zákon o nadacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kalvoda Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2047/0 dne 10. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Viktor Dobal a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 914).

 • V


Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskovéISP (příhlásit)