Sněmovní tisk 2044
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu živočichů a rostlin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Benda František.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Obchod zahraniční, Rostliny, ŽivočichovéISP (příhlásit)