Sněmovní tisk 2043
Zákon-novela z. o opatřeních v soust. orgánů st. správy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří Novák Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2043/0 dne 9. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Pěnička a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 904).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 2043/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996 na . schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1052).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 24. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 135/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justiceISP (příhlásit)