Sněmovní tisk 2036
Zákon o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2036/0 dne 8. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ota Fejfar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 923).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2036/1.


Hesla věcného rejstříku: Chemie, ZbraněISP (příhlásit)