Sněmovní tisk 2035
Zákon o omamných látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Stráský Jan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: LéčivaISP (příhlásit)