Sněmovní tisk 2034
Zákon - novela z. o kárné odpovědnosti soudců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2034/0 dne 8. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 899).

 • V


Hesla věcného rejstříku: SoudnictvíISP (příhlásit)