Sněmovní tisk 2017
Zákon - novela z. o patentových zástupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2017/0 dne 29. 12. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 12. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kolář a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 892).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2017/1.


Hesla věcného rejstříku: Komory, Patenty, Správa státníISP (příhlásit)