Sněmovní tisk 2012
Zákon - novela z. o zeměměřických a katastrálních orgnánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2012/0 dne 18. 12. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 12. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Antonín Hrazdíra a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 888).

 • V


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, VýstavbaISP (příhlásit)