Sněmovní tisk 1990
Zákon - novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1990/0 dne 29. 11. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1995 jako tisk 1990/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 24. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 137/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, ŠkolstvíISP (příhlásit)