Sněmovní tisk 1981
Zákon - novela zákona o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1981/0 dne 20. 11. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1995 jako tisk 1981/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 1996. Určil zpravodaje: PhDr. Jindřich Němčík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 934).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1981/3, který byl rozeslán 24. 4. 1996 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1056).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 24. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 136/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: PolitikaISP (příhlásit)