Sněmovní tisk 1899
Novela zákona o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Tigrid Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Památky kulturníISP (příhlásit)