Sněmovní tisk 991
Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Ohlídal, Pavel Vanoušek, Petr Hájek, Bohuslav Sobotka, Hana Orgoníková) předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 991/0 dne 9. 12. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 991/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Finance, Věda

Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)