Sněmovní tisk 954
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 954/0 dne 22. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Jan Kavan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1694).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 954/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 7. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 954/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1930).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 1. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 7 pod číslem 18/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hospodářské sankce, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní politika, mezinárodní sankce, právnická osoba, terorismus, trestní odpovědnost, trestný činISP (příhlásit)