Sněmovní tisk 919
Doh. o spolupráci mezi ES v boji proti podvodům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 919/0 dne 24. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1690).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 919/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 919/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1926).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, členská země, Evropská unie, podvod, Švýcarsko, trestný čin proti majetkuISP (příhlásit)