Sněmovní tisk 917
Novela z. související se státním rozpočtem ČR na rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 21. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: m.fin.,m.práce a soc.v.,m.zdr..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321820917/0 dne 22. 9. 2009.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2009.
  Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 9. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 917/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 917/2, který byl rozeslán 25. 9. 2009 v 8:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 1387).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 172, dokument 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2009 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 10. 2009 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 10. 2009 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 288).
  Návrh projednán dne 5. 10. 2009 na 12. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 289).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal 9. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 362/2009 Sb.Deskriptory EUROVOCu: daňová reforma, financování rozpočtu, hospodářská recese, rozpočtový schodek, státní rozpočet, veřejné finance

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)