Sněmovní tisk 917
Novela z. související se státním rozpočtem ČR na rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 21. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: m.fin.,m.práce a soc.v.,m.zdr..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 321820917/0 dne 22. 9. 2009.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2009.
  Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 9. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 917/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 917/2, který byl rozeslán 25. 9. 2009 v 8:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 9. 2009 na 63. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 1387).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal 9. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 362/2009 Sb.Deskriptory EUROVOCu: daňová reforma, financování rozpočtu, hospodářská recese, rozpočtový schodek, státní rozpočet, veřejné finance

Navržené změny předpisů (17):

CitaceZměnaPředpisOd
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách917/2
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky917/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách917/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí917/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů917/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti917/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění917/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře917/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů917/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních917/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty917/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti917/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách917/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění917/0
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony917/0
289/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů917/0
326/2009novelizujeZákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability917/0


ISP (příhlásit)