Sněmovní tisk 911
Návrh rozpočtu FNM pro rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2005

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 3. 2005 jako tisk 911/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Zpravodajem určen Ing. Martin Kocourek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 27. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 911/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1697).Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: investiční náklady, návrh rozpočtu, privatizace, provozní nákladyISP (příhlásit)