Sněmovní tisk 904
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Suk Lubomír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 904/0 dne 24. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 25. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2005 jako tisk 904/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 904/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2005 poslancům jako tisk 904/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 1188, usnesení č. 2090).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 1. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 1. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 1. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 1. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 24/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)