Sněmovní tisk 893
Dodat.prot. k Evrop.úml. o věcech trestních - Štrasburk 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 893/0 dne 17. 2. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 2. 2005 (usnesení č. 404). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 3. 2005 na 42. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno (hlasování č. 76, usnesení č. 1606). 1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1689).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 893/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 7. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 893/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 893/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1925).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 5. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 48/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, policejní spolupráce, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní řízeníISP (příhlásit)