Sněmovní tisk 841
Novela z. - daňový řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 841/0 dne 28. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 415/20, PID ALBSBP3F35NB.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1141).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 59, usnesení č. 1141).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 1. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 269, dokument 269/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 269/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 437).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 283/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5106Jan Hrnčíř17330-26223.docx (13 KB) / PDF (275 KB, 1 strana) 4. 5. 2020 v 09:04:56


Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, daňový systém, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, informační systém, správní kontrola, správní sankce

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)