Sněmovní tisk 796
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 9. 2012 jako tisk 796/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 16. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 796/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1538).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)