Sněmovní tisk 758
Novela z. o hospodaření energií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. František Beneš, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 6. 8. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 7. 8. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 10. 9. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 9. 2004 jako tisk 758/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1336).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 758/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 1381).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 234 pod číslem 694/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ekologická norma, energetická politika, hospodaření se zdroji, označení výrobku, přírodní zdroje, úspora energie, vytápění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)