Sněmovní tisk 708
Úmluva MOP č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci

Autor: ministr práce

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 6. 2012 jako tisk 708/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 6. 2012 (usnesení č. 270). Zpravodajem určen PhDr. Martin Vacek.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1531).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 11. 6. 2012 jako senátní tisk 368/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 368/2 (bere na vědomí).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 368/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 740).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, Česká republika, domácí hospodaření, dovolená na zotavenou, Mezinárodní organizace práce, organizace práce, pomocná síla, pracovní podmínky, stěhování za pracíISP (příhlásit)