Sněmovní tisk 566
Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 21. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1170/18, PID KORNB4B9K2XS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1415).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 18. 6. 2021 na 104. schůzi přerušeno (usnesení č. 1717).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 566/5, který byl rozeslán 8. 7. 2021 v 17:48.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 7. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 566/6 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8641Kateřina Valachová20865-31585.docx (22 KB) / PDF (233 KB, 5 stran) 15. 6. 2021 v 15:33:57
8642Lukáš Černohorský20866-31586.docx (27 KB) / PDF (409 KB, 19 stran) 15. 6. 2021 v 15:35:56


Související tisk: 565 (Vl.n.z. o lobbování).

Deskriptory EUROVOCu: politika, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)