Sněmovní tisk 550
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kala Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 550/0 dne 19. 12. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2003. Vláda zaslala stanovisko 16. 1. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2004 jako tisk 550/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2004 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1014).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 550/5, který byl rozeslán 13. 10. 2004 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 122, usnesení č. 1388).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 1. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 2. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 550/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 550/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 442, usnesení č. 1543).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 28. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 96/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nemzdové příjmy, neslučitelnost, profesní etika, ústřední orgány státní správy, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)