Sněmovní tisk 482
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 482/0 dne 11. 5. 2015.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 397/15, PID RACK9TDJ6UEJ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 5. 2015 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 482/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2016 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1062).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 4. 2. 2016.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: dopování, farmaceutický výrobek, hormon, chemický výrobek, ratifikace dohody, sportISP (příhlásit)