Sněmovní tisk 456
Novela z. o zeměměřictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Ohlídal, Walter Bartoš, Olga Zubová, Petr Wolf, Miloslav Soušek, Marcela Mertinová, Jan Látka, Jaromír Chalupa) předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 456/0 dne 14. 3. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 456/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: MVDr. Přemysl Rabas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 747).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 456/4, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 153).Hesla věcného rejstříku: Katastr

Deskriptory EUROVOCu: kartografie, odborná kvalifikace, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)