Sněmovní tisk 409
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 409/0 dne 20. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1021/18, PID ALBSAWFBGPLJ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 580).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 409/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 409/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 409/3, který byl rozeslán 21. 6. 2019 v 12:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 409/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 699).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 226).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Zákon vyhlášen 5. 9. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 227/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2904Milan Feranec15128-22547.docx (75 KB) / PDF (457 KB, 15 stran) 28. 5. 2019 v 15:51:19
2909Martin Kolovratník15133-22553.docx (15 KB) / PDF (280 KB, 1 strana) 29. 5. 2019 v 17:43:56
2910Martin Kolovratník15134-22554.docx (27 KB) / PDF (373 KB, 10 stran) 29. 5. 2019 v 17:49:26
2934Vojtěch Munzar15158-22606.docx (212 KB) / PDF (460 KB, 9 stran) 4. 6. 2019 v 14:23:09
2951Martin Kupka15175-22636.doc (70 KB) / PDF (302 KB, 5 stran) 6. 6. 2019 v 11:53:18
2957Martin Kolovratník15181-22641.docx (15 KB) / PDF (290 KB, 2 strany) 6. 6. 2019 v 12:17:09
3003Petr Sadovský15227-22722.docx (16 KB) / PDF (260 KB, 2 strany) 18. 6. 2019 v 12:14:46
3004Michal Ratiborský15228-22723.docx (16 KB) / PDF (260 KB, 2 strany) 18. 6. 2019 v 20:07:12
3011Milan Feranec15235-22737.doc (50 KB) / PDF (325 KB, 6 stran) 19. 6. 2019 v 12:01:31
3024Marian Jurečka15248-22764.DOCX (17 KB) / PDF (305 KB, 2 strany) 20. 6. 2019 v 10:47:30


Deskriptory EUROVOCu: silniční doprava, silniční poplatek, silniční síť

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)