Sněmovní tisk 389
Prot. mezi ČR a Rep. Kazachstán o zamezení dvoj. zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 389/0 dne 15. 1. 2015.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1120/13, PID KORN9A5EWYN7.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2015 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 911).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 389/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 389/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2016 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1061).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 2. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 43/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Kazachstán, zkrácení daněISP (příhlásit)