Sněmovní tisk 295
Novela z. o opatřeních souvis. se zákazem chemických zbraní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 25. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2007 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Bičík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 443).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 295/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 295/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 199, usnesení č. 648).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 208, dokument 208/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 208/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 332).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 138/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Zákon stavební, Zákoník občanský, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chemická zbraň, chemický výrobek, vývozní omezení, zakázaná zbraň

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)