Sněmovní tisk 2092
Zákon - novela z. o Fondu dětí a mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládežeISP (příhlásit)