Sněmovní tisk 206
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 27. 5. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 435/14, PID KORN9HYGSSYR.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Mgr. Vlasta Bohdalová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 295).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15., 16. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 206/2, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 12:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 106, usnesení č. 392).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 328, dokument 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 584).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 9. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 9. 2014.

Zákon vyhlášen 12. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 197/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1063Augustin Karel Andrle Sylor06524-07996.doc (39 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 13:27:59
1090Martina Berdychová06551-08032.doc (52 KB) / PDF (397 KB, 3 strany) 16. 7. 2014 v 08:28:39
1092Jan Zahradník06553-08034.doc (14 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 16. 7. 2014 v 08:57:29


Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, školní výměna, učitel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)