Sněmovní tisk 2019
Zákona - novela stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon stavebníISP (příhlásit)