Sněmovní tisk 2005
Zákon - novela zákona o cenných papírech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Tomáš Ježek, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 6. 12. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2005/0 dne 13. 12. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 1996 jako tisk 2005/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Richard Mandelík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 936).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2005/2.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2005/3.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2005/4.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2005/5.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2005/6, který byl rozeslán 24. 4. 1996 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 4. 1996 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1058).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 30. 5. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 142/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Burzy, Papíry cenné, Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, ObčanISP (příhlásit)