Sněmovní tisk 196
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 12. 2010 jako tisk 196/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 196/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 202, usnesení č. 239).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)